Profesyonel Tercüme

Profesyonel tercüme; hukuki, akademik, teknik, mühendislik, finansal ve tıbbi metin türlerinde, profesyonel ve alanlarında uzman çevirmenler tarafından gerçekleştirilen bir tercüme türüdür. Profesyonel tercüme ile genel tercüme arasındaki fark, çevirmenin alan üzerindeki deneyimini yansıtması ve araştırma gerektiren bir süreç izlemesidir. Tercüme metninin yüksek kalitede olması için alanında uzman çevirmenlerimiz, kontrol ve gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra teslimat yapılmaktadır

Yeminli / Noter Onaylı Tercüme

Tercüme yapılması istenen döküman teslim edileceği makama göre yeminli bir tercüman tarafından ya da Noter onaylı olarak talep edilebilir. Yasal belgeleriniz , hukuki sözleşmeler , akademik, teknik, mühendislik, finansal ya da tıbbi metinler uzman bir yeminli tercüman tarafından tercümesi tamamlanıp, kalite kontrolü sonrasında talebinize göre elden veya kargo ile ıslak imzalı ya da online olarak size ulaştırılır.

Tercüme Kalite Kontrolü (Redaksiyon)

Redaksiyon, yazılmış bir metni dil, anlatım, içerik vb. yönlerinden gözden geçirip düzelterek yayıma hazır duruma getirmektir. Tercüme kalite kontrolü (redaksiyon) sürecinde, tercümesi halihazırda gerçekleştirilmiş olan metin için, kaynak ve hedef metnin karşılaştırmalı olarak kontrol ve düzeltme işlemleri gerçekleştirilir. Bu doğrultuda tercümede eksik veya hatalı kısımlar, kaynak metin baz alınarak yeniden düzenlenir. Bu işlemde tercümesi yapılmış olan metindeki olası anlam kaymaları, devrik cümleler, hatalı kelime kullanımları gibi yazı bütünlüğünü ve anlamını bozan hatalar itina ile düzeltilmektedir. Redaksiyon işlemini gerçekleştiren çevirmenler bu konu da uzman bir kadrodan oluşmaktadırlar.