Profesyonel Tercüme

Profesyonel tercüme; hukuki, akademik, teknik, mühendislik, finansal ve tıbbi metin türlerinde, profesyonel ve alanlarında uzman çevirmenler tarafından gerçekleştirilen bir tercüme türüdür. Profesyonel tercüme ile genel tercüme arasındaki fark, çevirmenin alan üzerindeki deneyimini yansıtması ve araştırma gerektiren bir süreç izlemesidir. Tercüme metninin yüksek kalitede olması için alanında uzman çevirmenlerimiz, kontrol ve gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra teslimat yapılmaktadır

Yeminli / Noter Onaylı Tercüme

Tercüme yapılması istenen döküman teslim edileceği makama göre yeminli bir tercüman tarafından ya da Noter onaylı olarak talep edilebilir. Yasal belgeleriniz , hukuki sözleşmeler , akademik, teknik, mühendislik, finansal ya da tıbbi metinler uzman bir yeminli tercüman tarafından tercümesi tamamlanıp, kalite kontrolü sonrasında talebinize göre elden veya kargo ile ıslak imzalı ya da online olarak size ulaştırılır.

Tercüme Kalite Kontrolü (Redaksiyon)

Redaksiyon, yazılmış bir metni dil, anlatım, içerik vb. yönlerinden gözden geçirip düzelterek yayıma hazır duruma getirmektir. Tercüme kalite kontrolü (redaksiyon) sürecinde, tercümesi halihazırda gerçekleştirilmiş olan metin için, kaynak ve hedef metnin karşılaştırmalı olarak kontrol ve düzeltme işlemleri gerçekleştirilir. Bu doğrultuda tercümede eksik veya hatalı kısımlar, kaynak metin baz alınarak yeniden düzenlenir. Bu işlemde tercümesi yapılmış olan metindeki olası anlam kaymaları, devrik cümleler, hatalı kelime kullanımları gibi yazı bütünlüğünü ve anlamını bozan hatalar itina ile düzeltilmektedir. Redaksiyon işlemini gerçekleştiren çevirmenler bu konu da uzman bir kadrodan oluşmaktadırlar.

Simultane Tercüme

Simultane çeviri bir çevirmenin yapılan konuşmayı eş zamanlı olarak sözlü bir biçimde bir başka dile çevirmesi demektir. Aynı zamanda eş zamanlı tercüme olarak da bilinmektedir.

Örneğin, televizyonda Amerikan Başkanı Trump konuşurken aynı anda, canlı yayında bir Türk tercümanın onun konuşmasını eş zamanlı çevirmesidir. Yabancı katılımcıların olduğu konferanslarda, simültane çeviri kabinleri vardır. Bu kabinlerde eş zamanlı çeviriler yapılarak konferanstaki konuşmacıların ve konukların birbirini anında anlaması sağlanmış olur.

En önemli nokta simültane çeviri yaparken tercümanın anlaşılır olması ve cümleleri hızlı, tam ve net bir şekilde çevirmesidir.

Simültane tercümenin kullanıldığı yerler:

  • Seminerler, konferanslar ve sempozyumlar
  • Uluslararası yapılan her türlü faaliyet
  • Canlı yayınlar, TV programları
  • Spor röportajları, basın açıklamaları, uluslararası spor faaliyetleri
  • Uluslararası resmi ve diplomatik görüşmeler

Ardıl (Sözlü) Tercüme

Yabancı teknik direktörler, maçtan sonra basın açıklaması yaparlar. Bu sırada yanlarında bulunan tercüman da konuşmayı ardıl bir şekilde çevirir. Bu tip tercüme, ardıl (sözlü) tercümenin en sık rastlanılan örneğidir. Bir başka örneği de uluslararası seminerlerde, konferanslarda görebiliriz. Ülke temsilcileri kendi dillerinde konuşma yaparken yanlarında konuşmalarını çeviren bir tercüman bulunur. Bu tercüman yapılan konuşmayı ardıl bir şekilde çevirir.

Yazılı çevirilerde hata yapıldığında telafi mümkün olur ama ardıl tercüme de bu imkan yoktur. Dolayısıyla ardıl çeviri hizmetinde tercümanların deneyimli ve konusunda uzman olması çok önemlidir.

Kullanıldığı yerler:

  • Diplomatik görüşmeler
  • Çok dilli konferanslar
  • Seminerler, konferanslar ve sempozyumlar
  • Uluslararası iş görüşmeleri, yemekleri ve toplantıları
  • Uluslararası hastaları bulunan hastaneler ve benzeri hizmetleri veren yerlerde